Notice/News

N o t i c e / N e w s


0
 15   1   1
  View Articles

Name  
   magicact 
Subject  
   교회재정관리 버전발표
2002년7월 교회 재정관리버전 ( version H ) 발표

신도명단/ 헌금종류별 헌금 입력
헌금통계표 출력
금전청구서 입력 및 출력
회계와 예산 관리 시스템 지원

Prev
   유통업 SCM버전 발표

magicact


Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by 데이타라인 소프트웨어